معناي اسم مانلي

 

 معناي اسم مانلي

مانلي يك اسم فارسي است كه زن ماهي، شاه ماهي ، حوري دريايي( يونان باستان)معني مي دهد

همچنين مانلي در زبان فارسي بمعناي برايم بمان است.

                                                              براي اطلاعات بيشتر روي لينك زير كليك كنيد:پنجشنبه 13 / 5 / 1390 |