مانلي ماماني

دختر ناز گلم مانلی

معناي اسم مانلي

    معناي اسم مانلي مانلي يك اسم فارسي است كه زن ماهي، شاه ماهي ، حوري دريايي( يونان باستان)معني مي دهد همچنين مانلي در زبان فارسي بمعناي برايم بمان است.                                                               براي اطلاعات بيشتر روي لينك زير كليك كنيد: http://en.wikipedia.org/wiki/Maneli ...
13 مرداد 1390
1